Regulatory Affairs_RS

  •  REGULATORNA PITANJA

Misija odseka kompanije West za regulatorna pitanja (RA) jeste da pruži klijentima vrhunsku podršku za njihove globalne regulatorne potrebe. West RA pruža jednu tačku kontakta za asistiranje u globalnim strategijama registracije za sve proizvode i procese kompanije West. Odsek West RA može da obezbedi sredstva za podršku klijentima od inicijalne regulatorne procene proizvoda kompanije West do konačnog odobrenja kompetentne zdravstvene ustanove za primenu lekova – sve vreme pružajući klijentima izvanrednu uslugu.

Pratite poslove u ovoj kategoriji