Sales and Marketing_RS

  • PRODAJA I MARKETING

Globalna komercijalna organizacija kompanije West odgovorna je za razvoj i unapređenje rasta na tri tržišna segmenta i obuhvata prodaju i marketing, tehničku podršku za korisnike i naučna pitanja. U ovoj organizaciji članovi našeg tima sklapaju partnerstva sa klijentima kako bi procenili njihove potrebe i pružili pravu ponudu iz kataloga proizvoda kompanije West. Oni takođe analiziraju istraživanje tržišta i deluju kao most između pacijenta, klijenta i ponuda našeg brenda.

Pratite poslove u ovoj kategoriji