•  

     Izrael

Kompanija West je prisutna u Izraelu od 2005. posle akvizicije kompanije Medimop Medical Projects Ltd., a sada ima 125 zaposlenih članova tima.  Njen razvojni centar u Ranani specijalizovan je za projektovanje proizvoda za sisteme za isporuku i davanje lekova. Na ovoj lokaciji imamo članove tima koji rade na poljima istraživanja i razvoja, operacija, osiguranja kvaliteta i regulativa.

Osim toga, kompanija West ima pomoćnu proizvodnu lokaciju koja se nalazi u mestu Šlomi, gde takođe imamo članove tima koji se bave inženjerstvom, operacijama i osiguranjem kvaliteta.

  • Kompanija West je prisutna u Izraelu od 2005. posle akvizicije kompanije Medimop Medical Projects Ltd., a sada ima 125 zaposlenih članova tima.  Njen razvojni centar u Ranani specijalizovan je za projektovanje proizvoda za sisteme za isporuku i davanje lekova. Na ovoj lokaciji imamo članove tima koji rade na poljima istraživanja i razvoja, operacija, osiguranja kvaliteta i regulativa.

    Osim toga, kompanija West ima pomoćnu proizvodnu lokaciju koja se nalazi u mestu Šlomi, gde takođe imamo članove tima koji se bave inženjerstvom, operacijama i osiguranjem kvaliteta.

WEST BEZ GRANICA

Kompanija West je od 2005. godine donirala 160.000 USD različitim udruženjima u Izraelu, a tim je učestvovao u aktivnostima zajednica i organizacija, uključujući sledeće: organizacija One in Nine (Jedna od devet), koja podiže svest javnosti o raku dojke i naprednom zdravlju dojki u Izraelu

UDRUŽENJE GIRLS IN RISK (Devojke u riziku)

Lokalni komunalni centar u Šlomiju  IsrA.L.Sassociation Kampanja West bez granica nije povezana sa programom Doctors Without Borders®, koji predstavlja registrovani znak organizacije Bureau International de Médecins San Frontières.