•  

     Izrael

Kompanija West je prisutna u Izraelu od 2005. posle akvizicije kompanije Medimop Medical Projects Ltd., a sada ima 125 zaposlenih članova tima.  Njen razvojni centar u Ranani specijalizovan je za projektovanje proizvoda za sisteme za isporuku i davanje lekova. Na ovoj lokaciji imamo članove tima koji rade na poljima istraživanja i razvoja, operacija, osiguranja kvaliteta i regulativa.

Osim toga, kompanija West ima pomoćnu proizvodnu lokaciju koja se nalazi u mestu Šlomi, gde takođe imamo članove tima koji se bave inženjerstvom, operacijama i osiguranjem kvaliteta.

  • Kompanija West je prisutna u Izraelu od 2005. posle akvizicije kompanije Medimop Medical Projects Ltd., a sada ima 125 zaposlenih članova tima.  Njen razvojni centar u Ranani specijalizovan je za projektovanje proizvoda za sisteme za isporuku i davanje lekova. Na ovoj lokaciji imamo članove tima koji rade na poljima istraživanja i razvoja, operacija, osiguranja kvaliteta i regulativa.

    Osim toga, kompanija West ima pomoćnu proizvodnu lokaciju koja se nalazi u mestu Šlomi, gde takođe imamo članove tima koji se bave inženjerstvom, operacijama i osiguranjem kvaliteta.