Pogodnosti za članove tima u SAD

 • Pogodnosti za članove tima u SAD

Kompanija West ne stoji uz vas samo sa ciljem unapređenja zdravlja na globalnom nivou, već i radi vašeg boljeg zdravlja. West nudi opsežne opcije zdravstvenih planova. Kompanija West nudi i veliki broj različitih programa kao što su plan kupovina akcija zaposlenih, program povraćaja troškova obuke, program priznanja za službu i program školarina, pored konkurentnih plata i nekoliko planova podsticaja na osnovu učinka za naše članove tima. Vaša dobrobit nam je takođe prioritet i zato sa zadovoljstvom svim članovima tima nudimo kratkoročni plan usled onesposobljenosti koji pokriva kompanija, opcionalne dugoročne planove usled onesposobljenosti i podsticaj za preventivni pregled.

Dostupan je i kratkoročni plan usled onesposobljenosti koji pokriva kompanija, kao i opcionalni dugoročni plan usled onesposobljenosti. Vaša dobrobit nam je takođe prioritet i zato sa zadovoljstvom svim članovima tima nudimo podsticaj za preventivni pregled i program odvikavanja od duvana.

Uz vas smo za vaše zdravlje

Zdravstveni plan je dostupan nakon 30 dana zaposlenja, a troškovi se dele sa kompanijom i obuhvataju tri opcije medicinskih planova putem programa Aetna.  Zdravstveni planovi imaju različite stepene pokrivenosti u zavisnosti od toga koliki udeo želite da pokrijete od plate i nivoa administrativne zabrane koji izaberete. Takođe je obuhvaćeno: 

 • Opcije računa za povraćaj zdravstvenih troškova (HRA) i zdravstvenog štednog računa (HSA)
 • Računi za zdravstvenu negu i negu izdržavanih lica sa fleksibilnom potrošnjom (FSA)
 • Pokrivenost za lekove na recept putem programa Express Scripts
 • Opcije dva stomatološka plana kod organizacije MetLife Pokrivenost za zdravlje očiju kod organizacije EyeMed

Uz vas smo za vaše zdravlje

Zdravstveni plan je dostupan nakon 30 dana zaposlenja, a troškovi se dele sa kompanijom i obuhvataju tri opcije medicinskih planova putem programa Aetna.  Zdravstveni planovi imaju različite stepene pokrivenosti u zavisnosti od toga koliki udeo želite da pokrijete od plate i nivoa administrativne zabrane koji izaberete. Takođe je obuhvaćeno:

 • Opcije računa za povraćaj zdravstvenih troškova (HRA) i zdravstvenog štednog računa (HSA)
 • Računi za zdravstvenu negu i negu izdržavanih lica sa fleksibilnom potrošnjom (FSA)
 • Pokrivenost za lekove na recept putem programa Express Scripts
 • Opcije dva stomatološka plana kod organizacije MetLife Pokrivenost za zdravlje očiju kod organizacije EyeMed

Dostupni su i kratkoročni planovi usled onesposobljenosti koje pokriva kompanija i opcionalni dugoročni planovi usled onesposobljenosti. Vaša dobrobit nam je takođe prioritet i zato sa zadovoljstvom svim članovima tima nudimo podsticaj za preventivni pregled i program odvikavanja od duvana.

Uz vas smo za vaše blagostanje

Kompanija West nudi plan 401(k) uz izjednačen iznos od strane kompanije od 100% za prva 3% vašeg doprinosa, plus 50% za sledeća 2%, uz momentalno odobrenje. Članovi tima automatski ispunjavaju uslove i upisani su za plan 401(k) plan po zapošljavanju. Pored toga, kompanija će dati godišnji neelektivni doprinos za zaposlene (NEC) jednak iznosu od 3% kvalifikovane zarade. Osim toga, nudimo i sledeće pogodnosti za članove tima:  

 • Povraćaj troškova obuke
 • Bonus programe za podsticaje
 • Plan kupovine akcija za zaposlene uz 15% popusta na kupovnu cenu
 • Program školarina za izdržavana lica

UZ VAS SMO ZA ŽIVOTNE RESURSE

 U kompaniji West želimo da budemo sigurni da naši članovi tima imaju odgovarajuće resurse pomoću kojih mogu da obezbede vašu dobrobit i pruže vam različite resurse. Kao jedinstveni tim kompanije West imamo za cilj doslednu podršku za naše članove tima, istovremeno balansirajući individualnu fleksibilnost i obezbeđujući organizacionu strukturu, kao i održavanje zdravlja i bezbednosti kolega pomoću pristupa različitim tipovima resursa koje možete da koristite kada su vam potrebni. U te resurse spadaju:  

 • Program pomoći zaposlenima (EAP)
 • Životno osiguranje i osiguranje u slučaju smrti ili sakaćenja usled nesrećnog slučaja (AD&D) koje plaća kompanija
 • Osiguranje u slučaju nezgoda ili nezgoda na službenom putovanju
 • Dodatno životno osiguranje korisnika / supružnika / izdržavanog lica
 • Odsustvo radi nege deteta
 • Osiguranje u slučaju teške bolesti
 • Dobrovoljni pravni plan
 • Programi popusta za zaposlene

UZ VAS SMO ZA VAŠE ZDRAVLJE

Pokrivenost zdravstvenih planova dostupna je već nakon prvog dana zaposlenja, a troškovi se dele sa kompanijom i obuhvataju tri opcije medicinskih planova putem programa Aetna.  Zdravstveni planovi imaju različite stepene pokrivenosti u zavisnosti od toga koliki udeo želite da pokrijete od plate i nivoa administrativne zabrane koji izaberete. Takođe je obuhvaćeno:  

 • Opcije računa za povraćaj zdravstvenih troškova (HRA) i zdravstvenog štednog računa (HSA)
 • Računi za zdravstvenu negu i negu izdržavanih lica sa fleksibilnom potrošnjom (FSA)
 • Pokrivenost za lekove na recept putem programa Express Scripts
 • Opcije dva stomatološka plana kod organizacije MetLife Pokrivenost za zdravlje očiju kod organizacije EyeMed

Dostupni su i kratkoročni planovi usled onesposobljenosti koje pokriva kompanija i opcionalni dugoročni planovi usled onesposobljenosti. Vaša dobrobit nam je takođe prioritet i zato sa zadovoljstvom svim članovima tima nudimo podsticaj za preventivni pregled i program odvikavanja od duvana.

UZ VAS SMO ZA VAŠE BLAGOSTANJE

Kompanija West nudi plan 401(k) uz izjednačen iznos od strane kompanije od 100% za prva 3% vašeg doprinosa, plus 50% za sledeća 2%, uz momentalno odobrenje. Članovi tima automatski ispunjavaju uslove i upisani su za plan 401(k) plan po zapošljavanju. Pored toga, kompanija će dati godišnji neelektivni doprinos za zaposlene (NEC) jednak iznosu od 3% kvalifikovane zarade. Osim toga, nudimo i sledeće pogodnosti za članove tima:

 • Povraćaj troškova obuke
 • Bonus programe za podsticaje
 • Plan kupovine akcija za zaposlene uz 15% popusta na kupovnu cenu
 • Program školarina za izdržavana lica

UZ VAS SMO ZA ŽIVOTNE RESURSE

U kompaniji West želimo da budemo sigurni da naši članovi tima imaju odgovarajuće resurse pomoću kojih mogu da obezbede vašu dobrobit i pruže vam različite resurse. Kao jedinstveni tim kompanije West imamo za cilj doslednu podršku za naše članove tima, istovremeno balansirajući individualnu fleksibilnost i obezbeđujući organizacionu strukturu, kao i održavanje zdravlja i bezbednosti kolega pomoću pristupa različitim tipovima resursa koje možete da koristite kada su vam potrebni. U te resurse spadaju:  

 • Program pomoći zaposlenima (EAP)
 • Životno osiguranje i osiguranje u slučaju smrti ili sakaćenja usled nesrećnog slučaja (AD&D) koje plaća kompanija
 • Osiguranje u slučaju nezgoda ili nezgoda na službenom putovanju
 • Dodatno životno osiguranje korisnika / supružnika / izdržavanog lica
 • Odsustvo radi nege deteta
 • Osiguranje u slučaju teške bolesti
 • Dobrovoljni pravni plan
 • Programi popusta za zaposlene
 • Uz vas smo za vaše zdravlje

  Zdravstveni plan je dostupan nakon 30 dana zaposlenja, a troškovi se dele sa kompanijom i obuhvataju tri opcije medicinskih planova putem programa Aetna.  Zdravstveni planovi imaju različite stepene pokrivenosti u zavisnosti od toga koliki udeo želite da pokrijete od plate i nivoa administrativne zabrane koji izaberete. Takođe je obuhvaćeno:

  Opcije računa za povraćaj zdravstvenih troškova (HRA) i zdravstvenog štednog računa (HSA)

  Računi za zdravstvenu negu i negu izdržavanih lica sa fleksibilnom potrošnjom (FSA)

  Pokrivenost za lekove na recept putem programa Express Scripts

  Opcije dva stomatološka plana kod organizacije MetLife Pokrivenost za zdravlje očiju kod organizacije EyeMed

  Dostupni su i kratkoročni planovi usled onesposobljenosti koje pokriva kompanija i opcionalni dugoročni planovi usled onesposobljenosti. Vaša dobrobit nam je takođe prioritet i zato sa zadovoljstvom svim članovima tima nudimo podsticaj za preventivni pregled i program odvikavanja od duvana.

UZ VAS SMO ZA VAŠE BLAGOSTANJE

Kompanija West nudi plan 401(k) uz izjednačen iznos od strane kompanije od 100% za prva 3% vašeg doprinosa, plus 50% za sledeća 2%, uz momentalno odobrenje. Članovi tima automatski ispunjavaju uslove i upisani su za plan 401(k) plan po zapošljavanju. Pored toga, kompanija će dati godišnji neelektivni doprinos za zaposlene (NEC) jednak iznosu od 3% kvalifikovane zarade. Osim toga, nudimo i sledeće pogodnosti za članove tima:

Povraćaj troškova obuke

Bonus programe za podsticaje

Plan kupovine akcija za zaposlene uz 15% popusta na kupovnu cenu

Program školarina za izdržavana lica

 • UZ VAS SMO ZA ŽIVOTNE RESURSE

  U kompaniji West želimo da budemo sigurni da naši članovi tima imaju odgovarajuće resurse pomoću kojih mogu da obezbede vašu dobrobit i pruže vam različite resurse. Kao jedinstveni tim kompanije West imamo za cilj doslednu podršku za naše članove tima, istovremeno balansirajući individualnu fleksibilnost i obezbeđujući organizacionu strukturu, kao i održavanje zdravlja i bezbednosti kolega pomoću pristupa različitim tipovima resursa koje možete da koristite kada su vam potrebni. U te resurse spadaju:  
  • Program pomoći zaposlenima (EAP)
  • Životno osiguranje i osiguranje u slučaju smrti ili sakaćenja usled nesrećnog slučaja (AD&D) koje plaća kompanija
  • Osiguranje u slučaju nezgoda ili nezgoda na službenom putovanju
  • Dodatno životno osiguranje korisnika / supružnika / izdržavanog lica
  • Odsustvo radi nege deteta
  • Osiguranje u slučaju teške bolesti
  • Dobrovoljni pravni plan
  • Programi popusta za zaposlene