O kompaniji West

  •  

     

             

              O kompaniji West

West je vodeći svetski proizvođač u oblasti dizajna i izrade tehnološki naprednih, visokokvalitetnih, integrisanih sistema za pakovanje i isporuku lekova koji se ubrizgavaju. Pokazali smo se kao pouzdani partner najvećih svetskih farmaceutskih i biotehnološkiih kompanija sa kojima radimo na poboljšanju zdravlja pacijenata.

West je vodeći svetski proizvođač u oblasti dizajna i izrade tehnološki naprednih, visokokvalitetnih, integrisanih sistema za pakovanje i isporuku lekova koji se ubrizgavaju. Pokazali smo se kao pouzdani partner najvećih svetskih farmaceutskih i biotehnološkiih kompanija sa kojima radimo na poboljšanju zdravlja pacijenata.

 

NAŠA MISIJA

Bavimo se pakovanjem i isporukom terapija za ubrizgavanje koje poboljšavaju živote pacijenata.

NAŠA VIZIJA

 Želimo da budemo svetski lider na polju integrisanog pakovanja i isporuke lekova koji se ubrizgavaju.

NAŠE VREDNOSTI

Orijentisanost ka korisnicima, liderska pozicija po pitanju kvaliteta i jedinstveni West tim