•  

     

     

    Južna Amerika

Kompanija West pruža usluge celom južnoameričkom regionu sa prodajnim mestima u Argentini i Kolumbiji i poslovnom strukturom proizvodnih pogona u Brazilu, zapošljavajući više od 250 ljudi u regionu. Kompanija je prisutna u Argentini, Kolumbiji i Brazilu više od 60 godina.

ARGENTINA

Kompanija West ima spremište i prodajno mesto u Buenos Ajresu odakle pruža podršku za marketing naših proizvoda u Argentini, Urugvaju, Paragvaju i Čileu.

KOLUMBIJA

Kompanija West ima i skladišnu strukturu i prodajna mesta u Bogoti, odakle pruža podršku za marketing naših proizvoda u drugim zemljama južnoameričkog regiona.

BRAZIL

Kompanija West je od 1974. godine imala lokaciju u Dijademi, država Sao Paulo, sa kompletnom poslovnom strukturom, proizvodnim pogonom, područjima za administrativnu i operativnu podršku, uključujući laboratorije za hemijsku i mikrobiološku analizu. Kompanija West u Brazilu zapošljava više od 240 ljudi, koji rade u tri smene na proizvodnji gumenih i aluminijumskih komponenti vezanih za medicinsku i zdravstvenu negu.

DODATNE LOKALNE KAMPANJE

Godišnji pokret za hranu

Donacija igračaka

Zimske kampanje

WEST BEZ GRANICA

Svaka lokacija u Južnoj Americi na godišnjem nivou bira dobrotvornu organizaciju kojoj će pružiti podršku u vidu donacija neophodnih stvari, hrane, odeće itd. Jedna od dobrotvornih organizacija koje smo podržali u Brazilu u okviru svojih kampanja je Lar São José, neprofitna ustanova koja se nalazi u Dijademi u Sao Paulu koja omogućava izdržavanje dece od rođenja do uzrasta od 18 godina, a koja su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i seksualnog nasilja. Organizacija obezbeđuje smeštaj za tu decu i pruža im udobnost i sigurnost, uz biopsihosocijalnu negu, obuku i pripremu za život. Tokom boravka u domu, o deci se vodi računa i zadovoljavaju se njihove osnovne životne potrebe (hrana, odeća, smeštaj i obrazovanje).

POGODNOSTI

Kao zaposleni u kompaniji, imaćete koristi od angažovanih kolega iz okruženja, idejnog vođstva i mogućnosti za razvoj karijere i priznanja. Kompanija West takođe nudi konkurentne povlastice i plate, kao i nekoliko planova podsticaja zasnovanih na učinku

DODATNE LOKALNE KAMPANJE

Godišnji pokret za hranu

Donacija igračaka

Zimske kampanje

WEST BEZ GRANICA

Svaka lokacija u Južnoj Americi na godišnjem nivou bira dobrotvornu organizaciju kojoj će pružiti podršku u vidu donacija neophodnih stvari, hrane, odeće itd. Jedna od dobrotvornih organizacija koje smo podržali u Brazilu u okviru svojih kampanja je Lar São José, neprofitna ustanova koja se nalazi u Dijademi u Sao Paulu koja omogućava izdržavanje dece od rođenja do uzrasta od 18 godina, a koja su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i seksualnog nasilja. Organizacija obezbeđuje smeštaj za tu decu i pruža im udobnost i sigurnost, uz biopsihosocijalnu negu, obuku i pripremu za život. Tokom boravka u domu, o deci se vodi računa i zadovoljavaju se njihove osnovne životne potrebe (hrana, odeća, smeštaj i obrazovanje).

  • POGODNOSTI

    Kao zaposleni u kompaniji, imaćete koristi od angažovanih kolega iz okruženja, idejnog vođstva i mogućnosti za razvoj karijere i priznanja. Kompanija West takođe nudi konkurentne povlastice i plate, kao i nekoliko planova podsticaja zasnovanih na učinku