•  

     

    Singapur

Kompanija West je uspostavila delovanje u azijsko-pacifičkom regionu počev od 1983. u Singapuru, gde se nalazi regionalno sedište. U Singapuru trenutno postoje lokacije kompanije West, a to su kancelarija u kompleksu JTC Summit, proizvodni pogon Džurong i laboratorija Gemini. Na te tri lokacije u Singapuru nalazi se oko 500 članova tima.