•  

           

            Donacije u kompaniji West

Gajenje kulture filantropije i uključenosti u zajednicu jedna je od karakteristika koje definišu našu kompaniju. U samoj prirodi fokusa takve kulture – rešavanje aktuelnih i budućih zdravstvenih izazova putem inovativnog ambalažiranja i isporuke potrebnih lekova – West se pokazuje kao kompanija posvećena promeni u globalnoj zajednici. Tokom svoje istorije, rukovodstvo kompanije West je negovalo kulturu doniranja. Kompanija West i njeni zaposleni širom sveta veoma ozbiljno shvataju svoju odgovornost da pruže nešto zauzvrat zajednici i, kao rezultat toga, ulažu značajnu količinu vremena i resursa u doprinos stvaranju zdravijeg sveta.

 

Fondacija Hermana O. Westa osnovana 1972. podržava naše zaposlene putem programe školarina i poklona izjednačene vrednosti.

Program poklona izjednačene vrednosti fondacije Herman O. West predviđen je kao pomoć zaposlenima za podršku ustanovama za post-sekundarno obrazovanje i neprofitnim organizacijama po njihovom izboru.

Program školarina fondacije Herman O. West otvoren je za učenike završnih godina srednjih škola, decu zaposlenih u kompaniji West u SAD i obezbeđuje školarine za najviše četiri godine post-sekundarnog obrazovanja. Jedna od školarina je omogućena putem poklona fondaciji od porodice g. Vilijama S. Westa u znak sećanja na našeg bivšeg direktora i glavnog izvršnog direktora.