Različitost i inkluzija

Težimo ka tome da stvaramo i održavamo radno mesto bogato najrazličitijim ljudima, talentima i idejama da bismo mogli da održimo svoje obećanje o zdravijem svetu

 •  

  Različitost i inkluzija

NAŠA POSVEĆENOST RAZLIČITOSTI I INKLUZIJI

Naša posvećenost različitosti i inkluziji je tekući proces. Napravili smo velike korake u pogledu raznolikosti vodećih ljudi u organizaciji: troje od dvanaest članova izvršnog liderskog tima kompanije

 • West (više od 35%) čine žene i/ili članovi manjina u SAD.
 • Broj starijih lidera koji su pripadnici manjina u SAD povećao za više od 10% u odnosu na 2017.
 • Više od 25% odbora direktora čine žene.

Osim toga, posvećeni smo i angažovanju i zadržavanju različitih članova tima na svim nivoima: u ovom trenutku

 • 45% naših radnika u SAD potiče iz manjinskih populacija, u poređenju sa 37% tokom 2017.
 • godine, a 37% našeg globalnog tima čine žene.

Mada se ponosimo napretkom koji smo ostvarili, uviđamo da još mnogo toga ima da se uradi i zato nastavljamo sa radom na povećanju različitosti tima kompanije West na takav način da talentovani članovi tima požele da ostanu tu.

 • Šta smo dosad uradili: Ugradili smo različitost kao vodeći princip pri angažovanju, zapošljavanju i razvoju članova tima;
 • Omogućili smo samoidentifikaciju tako da članovi tima mogu sa samopouzdanjem da se izjasne o tome kako sebe definišu;
 • Ponudili smo mogućnosti za učenje kako bismo pomogli menadžerima i članovima tima da razviju svest i sposobnosti neophodne za aktivno praktikovanje naših vrednosti i davanje doprinosa inkluzivnoj kulturi;

Obezbedili smo fleksibilnije radno okruženje kako bismo bili sigurni da ćemo zadržati članove tima koji grade svoje porodice i zarađuju za njih.

Podrška jednakosti kroz program donacija kompanije West.

Kompanija West je od 2017. godine donirala više od milion američkih dolara za više od 40 dobrotvornih organizacija koje opslužuju naše siromašnije zajednice, od rođenja do odlaska na fakultet, čime obezbeđujemo pristup onima koji su u najvećem riziku i ulažemo u procese sa partnerima u zajednicama.

Ti fondovi pomažu našim partnerima iz zajednica tako što:

Pružaju zakonsko zastupništvo osobama koje su nelegalno optužene, nepravedno osuđene ili zlostavljane u zatvorima.

Pružaju pomoć u reintegraciji bivših zatvorenika Pomažu studentima ne samo da pohađaju fakultete, već i da se trude, diplomiraju i postanu lideri

Pripremaju studente afroameričkog ili latinoameričkog porekla da razviju akademske i društvene veštine kako bi postali uspešni na fakultetu i u karijeri

Obezbeđuju sredstva za obrazovanje učenika i studenata skromnijih mogućnosti

„Naš posao je da pomažemo svojim korisnicima u pružanju novih lekova i terapija koji unapređuju život ljudi najrazličitijeg porekla, rase i uverenja. Naša misija predstavlja važan podsetnik da moramo i dalje da slušamo jedni druge i učimo jedni od drugih, u bezbednom i inkluzivnom okruženju koje predstavlja put ka boljoj budućnosti.“

 - Erik Grin, CEO  

 • Raznolika i posvećena globalna radna snaga, koja spaja jedinstvene perspektive i različita iskustva, od najveće je važnosti za naš uspeh. Uz više od 8000 članova tima koji doprinose svakodnevnim inovacijama i poslovnom učinku kompanije West, srećni smo što imamo široku lepezu članova tima sa najrazličitijim životnim iskustvima. Naša čvrsta vera u kulturu međusobnog poštovanja pozdravlja razlike – i sličnosti – među svim učesnicima u našem radu, unutar kompanije i van nje. – Godišnji izveštaj za 2019.

 • Multinacionalna organizacija za podršku inkluzivnoj kulturi (MOSAIC)

   

   

   Posvećena je usvajanju multikulturalnosti i internacionalizaciji članova tima.

 • Liderstvo veterana i saveznika za organizacione rezultate (VALOR)

   

  Organizacija fokusirana na pružanje pomoći veteranima da postignu svoj pun potencijal u kompaniji West.

 • Mreža ženske inicijative (WIN)

   

   

   EBRG koja je nastavila da širi i razvija liderske mogućnosti za žene i muškarce u kompaniji West, uz aktivne odseke u SAD, Brazilu, Singapuru, Nemačkoj, Francuskoj i Irskoj. 

 • Grupe sa poslovnim resursima za zaposlene

   

  Na poslednjem mestu, ali ne manje važnom, članovi tima kompanije West imaju mogućnost da se pridružuju grupama sa poslovnim resursima za zaposlene (EBRG) koje uspostavljaju veze između globalnih lokacija i neguju rast karijere. 

 

RAZVOJ VEŠTINA

Snažno ohrabrujemo članove tima da se uključuju u neprekidno usavršavanje i interno pružamo mogućnosti za razvoj i građenje talenta. Ponosni smo što svojim članovima tima možemo da ponudimo resurse poput našeg onlajn sistema za upravljanje učenjem, lične i virtuelne obuke i povraćaj troškova obuke. Tokom 2019. je primenjeno nekoliko inicijativa za podršku razvoju našeg jedinstvenog West tima: Produženi pristup onlajn procesu upravljanja učinkom kompanije West za sve zaposlene u proizvodnji. Proširena ponuda virtuelnih učionica. Nastavak fokusiranja na globalnu obuku i razvoj menadžera.

PRIDRUŽITE NAM SE

Volimo svoj posao jer možemo da podelimo raznovrsne perspektive o složenim izazovima dok radimo u cilju unapređenja globalnog zdravlja. Razumemo da različitost vodi većim inovacijama, većem broju mogućnosti, boljem pristupu talentima i poslovnim performansama na globalnoj osnovi.